Dolazak na Babanovac je moguć putnim pravcima iz smjerova Travnik -Turbe – Babanovac, Banja Luka – Skender Vakuf – Babanovac, Bugojno – Donji Vakuf – Turbe – Babanovac i Jajce …